BESPAAR
FORMULIER

U kunt hier uw gegevens achterlaten voor een vrijblijvend advies over uw energie-situatie en besparingen.

BESPAAR.direkt
Distributieweg 50
2645 EJ DELFGAUW

Tel. (015) 45.50.130
info@bespaardirekt.nl

INVENTARISATIE T.B.V. KOSTEN / BESPARING ENERGIE
Met uw jaarnota zijn alle benodigde gegevens direct bekend!

  • 2x jaarlijks contact (aanpassingen)
  • Verbruiks App (uur, dag, week, ..)
  • Controle jaarnota/ factuur
  • Alarm bij afwijkend verbruik

Uw Privacy (AVG)

UW VERPLICHTE GOEDKEURING
Voor bedrijven als BESPAAR.direkt die om uw informatie vragen, is het verplicht om uw goedkeuring te vragen voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee u nog meer privacyrechten kreeg.

WELKE GEGEVENS EN WAAROM
BESPAAR.direkt vraagt om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) en uw IBAN, uitsluitend om met u te communiceren (w.o. voor het bevestigen van afspraken, het opsturen van overzichten, bijvoorbeeld die voor afrekeningen) en voor het doen van betalingen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Net als voorheen, geldt uw recht om te allen tijde inzage te krijgen in voornoemde gegevens, met de mogelijkheid om die te wijzigen of te verwijderen. BESPAAR.direkt biedt deze mogelijkheid via het klantmenu, door in te loggen op de website. Indien nodig, helpen wij hier uiteraard bij.

DATA PROTECTION (BEVEILIGING)
De websites en databases van BESPAAR.direkt functioneren middels hard- en software van derden in een beveiligd datacentrum. Afhankelijk van die partijen, worden deze zaken up-to-date gehouden en gehost middels SSL (Secure Socket Layer) om gegevens versleuteld, dus veilig te versturen.