BESPAAR.direkt is een adviesbureau, gericht op besparing in woningbouw en utiliteit (bedrijven) en bestaat uit een klein en informeel team, met leden uit verschillende disciplines die kennismaakten bij de opleiding EP/W-Adviseur (Energie Prestatie Woningen / opstellen energielabels).

Een tijdje in deze ‘markt’ rondgelopen, was de conclusie dat er ontzettend veel wegen (bedrijven) zijn voor mensen als u, om inzicht te krijgen in de huidige situatie en mogelijkheden van besparing. De meeste echter complex, langdurig en hierom vaak kostbaar of met vage kosten.

Vanuit de gedachte “dat kan anders”, zijn we BESPAAR.direkt gestart: in overzichtelijke stappen, met duidelijke kosten, komen tot een helder overzicht van uw huidige situatie, in een rapport met maatregelen voor verbeteringen / besparingen, incl. investeringen en terugverdientijden.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in:

Om direct te gaan besparen: BESPAAR.direkt!

Uw Privacy (AVG)

UW VERPLICHTE GOEDKEURING
Voor bedrijven als BESPAAR.direkt die om uw informatie vragen, is het verplicht om uw goedkeuring te vragen voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee u nog meer privacyrechten kreeg.

WELKE GEGEVENS EN WAAROM
BESPAAR.direkt vraagt om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) en uw IBAN, uitsluitend om met u te communiceren (w.o. voor het bevestigen van afspraken, het opsturen van overzichten, bijvoorbeeld die voor afrekeningen) en voor het doen van betalingen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Net als voorheen, geldt uw recht om te allen tijde inzage te krijgen in voornoemde gegevens, met de mogelijkheid om die te wijzigen of te verwijderen. BESPAAR.direkt biedt deze mogelijkheid via het klantmenu, door in te loggen op de website. Indien nodig, helpen wij hier uiteraard bij.

DATA PROTECTION (BEVEILIGING)
De websites en databases van BESPAAR.direkt functioneren middels hard- en software van derden in een beveiligd datacentrum. Afhankelijk van die partijen, worden deze zaken up-to-date gehouden en gehost middels SSL (Secure Socket Layer) om gegevens versleuteld, dus veilig te versturen.