BESPAAR.direkt is een adviesbureau, gericht op besparing in woningbouw en utiliteit (bedrijven) en bestaat uit een klein en informeel team, met leden uit verschillende disciplines die kennismaakten bij de opleiding EP/W-Adviseur (Energie Prestatie Woningen / opstellen energielabels).

Een tijdje in deze ‘markt’ rondgelopen, was de conclusie dat er ontzettend veel wegen (bedrijven) zijn voor mensen als u, om inzicht te krijgen in de huidige situatie en mogelijkheden van besparing. De meeste echter complex, langdurig en hierom vaak kostbaar of met vage kosten.

Vanuit de gedachte “dat kan anders”, zijn we BESPAAR.direkt gestart: in overzichtelijke stappen, met duidelijke kosten, komen tot een helder overzicht van uw huidige situatie, in een rapport met maatregelen voor verbeteringen / besparingen, incl. investeringen en terugverdientijden.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in:

Om direct te gaan besparen: BESPAAR.direkt!