PERIODIEKE ENERGIE CHECK

Periodieke checks :: ook in de
toekomst blijven besparen

Wij blijven up-to-date in de energiemarkt en plannen jaarlijks 2x een contactmoment, voor veranderingen in uw situatie.

  • Controle van uw factuur / jaarnota
  • Inzicht verbruik (uur, dag, maand, jaar)
  • Alarm-melding bij afwijkend verbruik
  • 2x jaarlijks contact / aanpassingen

Gedurende het jaar, houden wij de volledige energiemarkt bij (leveranciers, installaties, e.d.). We lezen de vakliteratuur, websites en social media. We bezoeken beurzen en seminars. Onze kennis, spitsen we 2x jaarlijks toe op uw situatie voor evt. wijzigingen t.b.v. continue besparing.

* Kosten voor deze dienst, bedragen €295 excl. BTW/ jaar (verdient zich vaak direct terug).

Wilt u ook besparen? Nu en in de toekomst?

Uw Privacy (AVG)

UW VERPLICHTE GOEDKEURING
Voor bedrijven als BESPAAR.direkt die om uw informatie vragen, is het verplicht om uw goedkeuring te vragen voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee u nog meer privacyrechten kreeg.

WELKE GEGEVENS EN WAAROM
BESPAAR.direkt vraagt om uw naam- en adresgegevens, uw e-mailadres en/of telefoonnummer(s) en uw IBAN, uitsluitend om met u te communiceren (w.o. voor het bevestigen van afspraken, het opsturen van overzichten, bijvoorbeeld die voor afrekeningen) en voor het doen van betalingen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Net als voorheen, geldt uw recht om te allen tijde inzage te krijgen in voornoemde gegevens, met de mogelijkheid om die te wijzigen of te verwijderen. BESPAAR.direkt biedt deze mogelijkheid via het klantmenu, door in te loggen op de website. Indien nodig, helpen wij hier uiteraard bij.

DATA PROTECTION (BEVEILIGING)
De websites en databases van BESPAAR.direkt functioneren middels hard- en software van derden in een beveiligd datacentrum. Afhankelijk van die partijen, worden deze zaken up-to-date gehouden en gehost middels SSL (Secure Socket Layer) om gegevens versleuteld, dus veilig te versturen.